ہماری ٹیم

شاھد محمود جتوٸ بیوروچیف ضلع رحیم یار خان
نازک حسین خان بیوروچیف ضلع مظفرگڑھ